Thể thao 7M · Đưa vào lưu trữ
 
17/11/2023 Thứ sáu
Phương thức xem

Phân loại kênh truyền hình


Phân loại tiết mục
 •  
 • Môn thể thao
 • thời gian

 • Tất cả hạng mục thể thao
  • 
  
  Số liệu đảng tải...
  2023,11,17,06,00,00Loading...521[Vòng loại Nam Mỹ World Cup]Vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ:(Venezuela) VS (Ecuador)
  2Hong Kong International Business Channel
  2023,11,17,08,00,00Loading...521[Vòng loại Nam Mỹ World Cup]Vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ:(Colombia) VS (Brazil)
  1Hong Kong Open TV 77
  2023,11,17,08,30,00Loading...521[Vòng loại Nam Mỹ World Cup]Vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ:(Chile) VS (Paraguay)
  2Hong Kong International Business Channel
  2023,11,17,11,00,00Loading...65[NBA]NBA:(Golden State Warriors) VS (Oklahoma City Thunder)
  2HK NOW 641
  Xin chú ý: Thời gian tường thuật chỉ cho tham khảo, lấy thời gian TV tường thuật làm tiêu chuẩn(trang này được cập nhật: 23:48 18/11/2023)