Thể thao 7M · Đưa vào lưu trữ
 
29/09/2022 Thứ năm
Phương thức xem

Phân loại kênh truyền hình


Phân loại tiết mục
 •  
 • Môn thể thao
 • thời gian

 • Tất cả hạng mục thể thao
  • 
  
  Số liệu đảng tải...
  2022,09,29,12,30,00Loading...1525[FIBA W]FIBA W:(Nữ Puerto Rico) VS (Nữ Canada)
  1CCTV5
  2022,09,29,16,00,00Loading...1525[FIBA W]FIBA W:(Nữ Trung Quốc) VS (Nữ Pháp)
  1CCTV5
  Xin chú ý: Thời gian tường thuật chỉ cho tham khảo, lấy thời gian TV tường thuật làm tiêu chuẩn(trang này được cập nhật: 23:51 30/09/2022)