Thể thao 7M · Đưa vào lưu trữ
 
10/06/2024 Thứ hai
Phương thức xem

Phân loại kênh truyền hình


Phân loại tiết mục
 •  
 • Môn thể thao
 • thời gian

 • Tất cả hạng mục thể thao
  • 
  
  Số liệu đảng tải...
  2024,06,10,03,15,00Loading...431[Giao Hữu Quốc Tế]Giải hữu nghị Quốc Tế:(Pháp) VS (Canada)
  2HK NOW 618
  2024,06,10,08,00,00Loading...65[NBA]NBA:(Boston Celtics) VS (Dallas Mavericks)
  2HK NOW 641
  1ViuTV 99
  1CCTV5
  2024,06,10,19,35,00Loading...431[Giao Hữu Quốc Tế]Giải hữu nghị Quốc Tế:(Trung Quốc(U19)) VS (Hàn Quốc(U19))
  1CCTV5
  Xin chú ý: Thời gian tường thuật chỉ cho tham khảo, lấy thời gian TV tường thuật làm tiêu chuẩn(trang này được cập nhật: 23:59 11/06/2024)