Thể thao 7M · Đưa vào lưu trữ
 
18/04/2024 Thứ năm
Phương thức xem

Phân loại kênh truyền hình


Phân loại tiết mục
 •  
 • Môn thể thao
 • thời gian

 • Tất cả hạng mục thể thao
  • 
  
  Số liệu đảng tải...
  2024,04,18,03,00,00Loading...121[UEFA Champions League]UEFA Champions League:(Manchester City) VS (Real Madrid)
  2HK NOW 643
  1TDM (Sports)
  1CCTV5
  2024,04,18,03,00,00Loading...121[UEFA Champions League]UEFA Champions League:(Bayern Munich) VS (Arsenal)
  2HK NOW 644
  1TDM(Entretenimento)
  1CCTV SPORTS EVENT CHANNEL
  2024,04,18,06,30,00Loading...911[VĐQG Ác-hen-ti-na]VĐQG Argentina:(Rosario Central) VS (Deportivo Riestra)
  2Hong Kong International Business Channel
  2024,04,18,19,35,00Loading...75[CBA]CBA:(Liaoning Flying Leopards) VS (Shenzhen Leopards)
  1CCTV SPORTS EVENT CHANNEL
  2024,04,18,19,35,00Loading...75[CBA]CBA:(Guangdong Southern Tigers) VS (Lions Triết Giang)
  1GDTV2
  2024,04,18,21,00,00Loading...1761[AFC U23]AFC U23 Championship:(Indonesia(U23)) VS (Australia(U23))
  1Macau Cable TV Channel 34
  2Hong Kong International Business Channel
  2024,04,18,23,30,00Loading...1761[AFC U23]AFC U23 Championship:(Jordan (U23)) VS (Qatar(U23))
  1Macau Cable TV Channel 34
  1CCTV5
  2Hong Kong International Business Channel
  Xin chú ý: Thời gian tường thuật chỉ cho tham khảo, lấy thời gian TV tường thuật làm tiêu chuẩn(trang này được cập nhật: 23:49 19/04/2024)