Thể thao 7M · Đưa vào lưu trữ
 
11/04/2024 Thứ năm
Phương thức xem

Phân loại kênh truyền hình


Phân loại tiết mục
 •  
 • Môn thể thao
 • thời gian

 • Tất cả hạng mục thể thao
  • 
  
  Số liệu đảng tải...
  2024,04,11,03,00,00Loading...121[UEFA Champions League]UEFA Champions League:(Atletico de Madrid) VS (Borussia Dortmund)
  2HK NOW 644
  1TDM(Entretenimento)
  1CCTV SPORTS EVENT CHANNEL
  2024,04,11,03,00,00Loading...121[UEFA Champions League]UEFA Champions League:(Paris Saint Germain) VS (Barcelona)
  2HK NOW 643
  1TDM (Sports)
  1CCTV5
  2024,04,11,08,00,00Loading...65[NBA]NBA:(Milwaukee Bucks) VS (Orlando Magic)
  1N642
  2024,04,11,10,00,00Loading...65[NBA]NBA:(Denver Nuggets) VS (Minnesota Timberwolves)
  2HK NOW 641
  2024,04,11,10,30,00Loading...65[NBA]NBA:(L.A. Clippers) VS (Phoenix Suns)
  1N642
  2024,04,11,19,35,00Loading...75[CBA]CBA:(Eagles Thanh Đảo) VS (Guangzhou Loong Lions)
  1CCTV5
  2024,04,11,19,35,00Loading...75[CBA]CBA:(Shanghai Sharks) VS (Ducks Bắc Kinh)
  1CCTV SPORTS EVENT CHANNEL
  Xin chú ý: Thời gian tường thuật chỉ cho tham khảo, lấy thời gian TV tường thuật làm tiêu chuẩn(trang này được cập nhật: 23:52 12/04/2024)