Thể thao 7M · Đưa vào lưu trữ
 
22/11/2023 Thứ tu
Phương thức xem

Phân loại kênh truyền hình


Phân loại tiết mục
 •  
 • Môn thể thao
 • thời gian

 • Tất cả hạng mục thể thao
  • 
  
  Số liệu đảng tải...
  2023,11,22,07,30,00Loading...521[Vòng loại Nam Mỹ World Cup]Vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ:(Uruguay) VS (Bolivia)
  2Hong Kong International Business Channel
  2023,11,22,08,00,00Loading...65[NBA]NBA:(Orlando Magic) VS (Toronto Raptors)
  1N642
  2023,11,22,08,30,00Loading...65[NBA]NBA:(Philadelphia 76ers) VS (Cleveland Cavaliers)
  2HK NOW 641
  2023,11,22,10,00,00Loading...521[Vòng loại Nam Mỹ World Cup]Vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ:(Peru) VS (Venezuela)
  2Hong Kong International Business Channel
  Xin chú ý: Thời gian tường thuật chỉ cho tham khảo, lấy thời gian TV tường thuật làm tiêu chuẩn(trang này được cập nhật: 23:45 23/11/2023)