Thể thao 7M · Đưa vào lưu trữ
 
19/11/2023 Chủ nhật
Phương thức xem

Phân loại kênh truyền hình


Phân loại tiết mục
 •  
 • Môn thể thao
 • thời gian

 • Tất cả hạng mục thể thao
  • 
  
  Số liệu đảng tải...
  2023,11,19,09,00,00Loading...65[NBA]NBA:(Milwaukee Bucks) VS (Dallas Mavericks)
  1CCTV5
  2HK NOW 641
  2023,11,19,09,00,00Loading...65[NBA]NBA:(Chicago Bulls) VS (Miami Heat)
  1N642
  2023,11,19,19,35,00Loading...75[CBA]CBA:(Fly Dragon Bắc Kinh) VS (Xinjiang Flying Tigers)
  1CCTV5
  Xin chú ý: Thời gian tường thuật chỉ cho tham khảo, lấy thời gian TV tường thuật làm tiêu chuẩn(trang này được cập nhật: 23:55 20/11/2023)