Thể thao 7M · Đưa vào lưu trữ
 
15/11/2023 Thứ tu
Phương thức xem

Phân loại kênh truyền hình


Phân loại tiết mục
 •  
 • Môn thể thao
 • thời gian

 • Tất cả hạng mục thể thao
  • 
  
  Số liệu đảng tải...
  2023,11,15,08,00,00Loading...65[NBA]NBA:(Philadelphia 76ers) VS (Indiana Pacers)
  1N642
  2023,11,15,08,30,00Loading...65[NBA]NBA:(Oklahoma City Thunder) VS (San Antonio Spurs)
  2HK NOW 641
  2023,11,15,11,30,00Loading...65[NBA]NBA:(Los Angeles Lakers) VS (Memphis Grizzlies)
  1N642
  2023,11,15,19,35,00Loading...75[CBA]CBA:(Ducks Bắc Kinh) VS (Fly Dragon Bắc Kinh)
  1CCTV5
  2023,11,15,19,35,00Loading...75[CBA]CBA:(Suzhou Dragons) VS (Guangdong Southern Tigers)
  1GDTV2
  Xin chú ý: Thời gian tường thuật chỉ cho tham khảo, lấy thời gian TV tường thuật làm tiêu chuẩn(trang này được cập nhật: 23:58 16/11/2023)