Thể thao 7M · Đưa vào lưu trữ
 
11/01/2023 Thứ tu
Phương thức xem

Phân loại kênh truyền hình


Phân loại tiết mục
 •  
 • Môn thể thao
 • thời gian

 • Tất cả hạng mục thể thao
  • 
  
  Số liệu đảng tải...
  2023,01,11,04,00,00Loading...671[Cúp Liên đoàn Anh]Cúp Liên đoàn Anh:(Manchester United) VS (Charlton Athletic)
  1Cable TV 661
  1Cable TV 601
  2023,01,11,04,00,00Loading...671[Cúp Liên đoàn Anh]Cúp Liên đoàn Anh:(Newcastle) VS (Leicester City)
  1Cable TV 664
  1Cable TV 604
  2023,01,11,04,00,00Loading...311[Cúp Ý]Coppa Italia:(Inter Milan) VS (Parma Calcio 1913)
  1Cable TV 662
  1Cable TV 602
  2023,01,11,11,00,00Loading...75[CBA]CBA:(Xinjiang Flying Tigers) VS (Shenzhen Aviators)
  1CCTV SPORTS EVENT CHANNEL
  1GDTV2
  2023,01,11,15,00,00Loading...75[CBA]CBA:(Guangzhou Loong Lions) VS (Ningbo Rockets)
  1GDTV2
  2023,01,11,19,35,00Loading...75[CBA]CBA:(Shandong Heroes) VS (Lions Triết Giang)
  1CCTV5
  1Cable TV 601
  1Cable TV 661
  Xin chú ý: Thời gian tường thuật chỉ cho tham khảo, lấy thời gian TV tường thuật làm tiêu chuẩn(trang này được cập nhật: 23:44 12/01/2023)