Thể thao 7M · Đưa vào lưu trữ
 
20/09/2022 Thứ ba
Phương thức xem

Phân loại kênh truyền hình


Phân loại tiết mục
 •  
 • Môn thể thao
 • thời gian

 • Tất cả hạng mục thể thao
  • 
  
  Số liệu đảng tải...
  2022,09,20,17,30,00Loading...201[VĐQG Trung Quốc]VĐQG Trung Quốc:(ShenHua Thượng Hải) VS (Meizhou Hakka)
  1CCTV16
  2022,09,20,19,30,00Loading...201[VĐQG Trung Quốc]VĐQG Trung Quốc:(JianYe Hà Nam) VS (Shanghai Port)
  1CCTV5
  2022,09,20,19,30,00Loading...201[VĐQG Trung Quốc]VĐQG Trung Quốc:(Dalian Pro) VS (Hà Bắc Hoa Hạ Hạnh Phúc)
  1DaLian WenTi
  Xin chú ý: Thời gian tường thuật chỉ cho tham khảo, lấy thời gian TV tường thuật làm tiêu chuẩn(trang này được cập nhật: 23:45 21/09/2022)