Thể thao 7M · Đưa vào lưu trữ
 
02/09/2021 Thứ năm
Phương thức xem

Phân loại kênh truyền hình


Phân loại tiết mục
 •  
 • Môn thể thao
 • thời gian

 • Tất cả hạng mục thể thao
  • 
  
  Số liệu đảng tải...
  2021,09,02,02,45,00Loading...731[Vòng loại châu Âu World Cup]Vòng loại World Cup khu vực châu Âu:(Bồ Đào Nha) VS (ĐT CH Ireland)
  1Cable TV 601
  1Cable TV 661
  1TDM (Sports)
  1CCTV SPORTS EVENT CHANNEL
  2021,09,02,02,45,00Loading...731[Vòng loại châu Âu World Cup]Vòng loại World Cup khu vực châu Âu:(Pháp) VS (Bosna và Hercegovina)
  1Cable TV 602
  1Cable TV 662
  1TDM(Entretenimento)
  2021,09,02,02,45,00Loading...731[Vòng loại châu Âu World Cup]Vòng loại World Cup khu vực châu Âu:(Na Uy) VS (Hà Lan)
  1Cable TV 603
  2021,09,02,02,45,00Loading...731[Vòng loại châu Âu World Cup]Vòng loại World Cup khu vực châu Âu:(Đan Mạch) VS (Scotland)
  1Cable TV 664
  1Cable TV 604
  2021,09,02,02,45,00Loading...731[Vòng loại châu Âu World Cup]Vòng loại World Cup khu vực châu Âu:(Nga) VS (Croatia)
  1Cable TV 665
  1Cable TV 605
  2021,09,02,23,59,00Loading...471[Vòng loại châu Á World Cup]Vòng loại World Cup Khu vực châu Á:(Iran) VS (Syria)
  1Macau Cable TV Channel 34
  2021,09,02,23,59,00Loading...731[Vòng loại châu Âu World Cup]Vòng loại World Cup khu vực châu Âu:(Georgia) VS (Kosovo)
  1Cable TV 662
  1Cable TV 602
  Xin chú ý: Thời gian tường thuật chỉ cho tham khảo, lấy thời gian TV tường thuật làm tiêu chuẩn(trang này được cập nhật: 23:49 03/09/2021)