Thể thao 7M · Đưa vào lưu trữ
 
Phương thức xem

Phân loại kênh truyền hình


Phân loại tiết mục
 •  
 • Môn thể thao
 • thời gian

 • Tất cả hạng mục thể thao
  • 
   
  Số liệu đảng tải...
  2022,12,03,03,00,00Loading...151[WORLD CUP]World Cup:(Cameroon) VS (Brazil)
  1TDM (Sports)
  2HK NOW 618
  2HK NOW 616
  1GDTV2
  1CCTV SPORTS EVENT CHANNEL
  2022,12,03,03,00,00Loading...151[WORLD CUP]World Cup:(Serbia) VS (Thụy Sĩ)
  1TDM(Entretenimento)
  2HK NOW 617
  2HK NOW 619
  1CCTV5
  1ShangHai Sports
  2022,12,03,08,30,00Loading...65[NBA]NBA:(Milwaukee Bucks) VS (Los Angeles Lakers)
  1GDTV2
  2022,12,03,10,00,00Loading...65[NBA]NBA:(Utah Jazz) VS (Indiana Pacers)
  1CCTV5
  2022,12,03,11,00,00Loading...65[NBA]NBA:(Golden State Warriors) VS (Chicago Bulls)
  1ViuTV 99
  2022,12,03,18,30,00Loading...75[CBA]CBA:(South All star) VS (North All star)
  1CCTV5
  1GDTV2
  2022,12,03,20,30,00Loading...281[League Championship - Anh]Hạng nhất Anh:(Sunderland) VS (Millwall)
  1Cable TV 662
  1Cable TV 602
  2022,12,03,23,00,00Loading...151[WORLD CUP]World Cup:(Hà Lan) VS (Mỹ)
  2HK NOW 616
  2HK NOW 618
  1CCTV5
  1GDTV2
  1ShangHai Sports
  Xin chú ý: Thời gian tường thuật chỉ cho tham khảo, lấy thời gian TV tường thuật làm tiêu chuẩn(trang này được cập nhật: 11:10 03/12/2022)